Tiến hóa lịch sử

Trung tâm Phát triển 2017

Năm 2017, Trung tâm Phát triển được thành lập để cải thiện mặt trước của thị trường và sản phẩm.

2014 Xây dựng nhà máy mới

Khởi đầu mới

Năm 2014, nhà xưởng giai đoạn II với diện tích xây dựng 24000m² chính thức được khởi công xây dựng.

Công nghệ mới 2012

Dự án mới

Năm 2012, công nghệ RPVD phủ xanh đã được phát triển thành công, và dự án lọc không khí trong lành được tiếp tục phát triển.

Hệ thống ERP 2009

Năm 2009, hệ thống ERP được ra mắt hoàn chỉnh.

Kỷ nguyên mới của doanh nghiệp 2008

Năm 2008, Khu công nghiệp Weilin đi vào hoạt động, mở ra một kỷ nguyên mới cho Công ty.

2006 Phòng thí nghiệm lớn

Năm 2006, một phòng thí nghiệm khí động học lớn được thành lập.

2004 Giới thiệu dự án

Năm 2004, dự án thông gió điều hòa không khí trung tâm được giới thiệu.

2002 Thành lập công ty