Khả năng phục vụ

HỆ THỐNG DỊCH VỤ RUNNER NINGBO

Yên tâm

Sau trái tim của một người

Yên tâm

NINGBO RUNNER đã xây dựng một trung tâm hậu cần ba chiều quy mô lớn nhằm tiêu chuẩn hóa cơ chế quản lý hàng tồn kho của nhà cung cấp, giảm chi phí vận hành hậu cần, tiết kiệm không gian tồn kho, tập trung vào việc rút ngắn thời gian thu mua nguyên vật liệu tắc nghẽn, đẩy nhanh hiệu quả xử lý và đạt được nguồn lực chia sẻ và hiệu quả cao nhất thông qua việc xây dựng nền tảng chuỗi cung ứng, từ đó nâng cao năng lực phân phối sản phẩm và sự hài lòng của khách hàng.

01 DỊCH VỤ GIAO HÀNG LINH HOẠT

NINGBO RUNNER đã xây dựng một trung tâm hậu cần ba chiều quy mô lớn nhằm tiêu chuẩn hóa cơ chế quản lý hàng tồn kho của nhà cung cấp, giảm chi phí vận hành hậu cần, tiết kiệm không gian tồn kho, tập trung vào việc rút ngắn thời gian thu mua nguyên vật liệu tắc nghẽn, đẩy nhanh hiệu quả xử lý và đạt được nguồn lực chia sẻ và hiệu quả cao nhất thông qua việc xây dựng nền tảng chuỗi cung ứng, từ đó nâng cao năng lực phân phối sản phẩm và sự hài lòng của khách hàng.

02 HỆ THỐNG CHUỖI CUNG ỨNG CHIẾN LƯỢC

NINGBO RUNNER thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài và chặt chẽ với hầu hết các nhà cung cấp, đạt được sự phát triển chung. Nó tập trung vào hướng dẫn và đánh giá có hệ thống đối với các nhà cung cấp của mình, thiết lập các chương trình đào tạo nhà cung cấp đặc biệt và cung cấp đào tạo. Bên cạnh đó, đã tổ chức cho các nhà cung cấp học sản xuất tinh gọn để thúc đẩy sự phát triển.