Trách nhiệm với đất

MÔI TRƯỜNG, SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

Công ty cố gắng cung cấp cho nhân viên một nơi làm việc an toàn và lành mạnh, để tránh ảnh hưởng đến khu vực và môi trường xung quanh. Đồng thời, đã đầu tư xây dựng nhà máy lọc nước công nghiệp và đưa vào sử dụng nhiều loại công nghệ để sản xuất xanh và sạch hơn, nâng cao hiệu quả và đảm bảo chất lượng.

New-and-High-tech-Enterprise