R & D

01 WRN VIỆN LIVABLEAIR

Ningbo Runner có một đội ngũ chuyên nghiệp với một số kỹ sư R & D tham gia vào các lĩnh vực tinh chế vật liệu mới, thiết kế công nghiệp, thiết kế khuôn mẫu, điều khiển tự động, phân tích thử nghiệm và quản lý dự án, hỗ trợ đắc lực cho các thành tựu công nghệ và đổi mới độc lập của WRN.

Dựa vào đội ngũ R & D mạnh mẽ và kinh nghiệm phong phú trong phát triển và thiết kế sản phẩm, việc sản xuất và kiểm soát chất lượng sản phẩm của Công ty có thể đáp ứng khách hàng và thị trường tốt hơn.

--- Tập trung vào nghiên cứu công nghệ không khí có thể sống được

Nền tảng ống dẫn khí / Kiểm tra hiệu suất bộ lọc / Kiểm tra màng trao đổi nhiệt

Phân tích phổ tiếng ồn / Kiểm tra sự khác biệt Enthalpy

WRN-Institute-of-LivableAir

02 TẬP TRUNG VỀ CÔNG NGHỆ HÀNG ĐẦU

Công ty có các kỹ sư R & D chuyên nghiệp tham gia vào các lĩnh vực tinh chế vật liệu mới, thiết kế công nghiệp, thiết kế khuôn mẫu, điều khiển tự động, phân tích thử nghiệm và quản lý dự án, cung cấp hỗ trợ nhân sự cho sự đổi mới độc lập và chuyển đổi các thành tựu khoa học và công nghệ. Dựa vào đội ngũ R & D mạnh mẽ và kinh nghiệm sản phẩm phong phú trong việc phát triển và thiết kế sản phẩm, việc sản xuất và kiểm soát chất lượng sản phẩm của Công ty có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng và thị trường.

--Các phòng thí nghiệm

Certification-CCC
Dự án phim xanh
Thử nghiệm thực nghiệm

Certification-CCC
Đo đạc
Thử nghiệm thực nghiệm

Certification-CCC
Thanh lọc không khí
Thử nghiệm thực nghiệm

Certification-CCC
Nguồn điện ròng trống
Thử nghiệm thực nghiệm

Certification-CCC
Tính năng sản phẩm
Thử nghiệm thực nghiệm

Certification-CCC
Vật liệu hình thành
Thử nghiệm thực nghiệm

03 SỨC MẠNH DOANH NGHIỆP

--Công nghệ lợi thế hơn

Nghiên cứu và đổi mới kỹ thuật liên tục là năng lực cạnh tranh cốt lõi của WRN. WRN đã nhận được hơn 100 bằng sáng chế hợp lệ trong và ngoài nước trong các lĩnh vực vật liệu mới, xử lý bề mặt xanh, lọc không khí, hệ thống thông gió trung tâm, trí tuệ hóa, ... Bên cạnh đó, nó được chọn là Doanh nghiệp Lợi thế cấp Nhà nước về IPRs, Sản xuất Thông minh và Doanh nghiệp tiên tiến sáng tạo.Chúng tôi đã thành lập các viện như Viện không khí có thể sống và Viện xử lý bề mặt. Thông qua đổi mới công nghệ và nghiên cứu, chúng ta có thể nhìn thấy tương lai của mình dựa trên thị trường.

NingBo / ZheJiang

Đội đổi mới công nghệ doanh nghiệp

NingBo / ZheJiang

Viện nghiên cứu doanh nghiệp

NingBo / ZheJiang

Doanh nghiệp công nghệ cao

NingBo / ZheJiang

Viện kỹ thuật