Danh dự

New-and-High-tech-Enterprise

Doanh nghiệp công nghệ cao và mới
Tháng 11 năm 2018

New-and-High-tech-Enterprise

Viện dự trữ doanh nghiệp Ninh Ba
Tháng 12 năm 2015

New-and-High-tech-Enterprise

Sản xuất và đổi mới thông minh trong Doanh nghiệp tiên tiến năm 2016
Tháng 4 năm 2017

New-and-High-tech-Enterprise

2015 Nhóm đổi mới công nghệ doanh nghiệp Ningbo
Tháng 9 năm 2015

New-and-High-tech-Enterprise

Giải thưởng chất lượng Xiangshan Magistrate
Tháng 2 năm 2017

New-and-High-tech-Enterprise

Ràng buộc tín dụng của khách hàng chủ chốt năm 2016 AAA Ningbo Far East